NoSpang.com

Verdrievoudigde ontbossing niet alarmerend
donderdag, 21 mei 2015 05:29

PARAMARIBO - In de periode 2009-2013 is de ontbossing in ons land ten opzichte van het tijdvak 2000-2009 verdrievoudigd, echter is de ontbossingsgraad alles behalve alarmerend te noemen. Dit werd meerdere malen benadrukt tijdens de presentatie en aanbieding van de Ontbossingskaart 2000-2013. Zowel Steven Relyveld, minister van Ruimtelijke ordening, Grond – en Bosbeheer, als Priscilla Miranda, vertegenwoordiger van de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) ontkrachtten met klem een eerder dit jaar verschenen bericht, dat de ontbossing alarmerend is. Relyveld gaf ...

schriftelijk de boodschap door, dat de ontbossing tussen 2000 en 2009 ongeveer 30.000 hectare is geweest, oftewel circa 3333 ha per jaar. Tussen 2009 en 2013 is de ontbossing geraamd op 40.000 hectare, oftewel circa 10.000 ha per jaar. Dit betekent dat de ontbossing in de laatste onderzoeksperiode drie keer hoger is geweest dan tussen 2000-2009. De algemene conclusie is echter dat het ontbossingspercentage zeer laag is ten opzichte van het totale bosoppervlak in Suriname, dat zo’n 15,4 miljoen hectare bedraagt.

Suriname is een land met hoge bosbedekking van 94% en een lage ontbossinggraad geschat op 0,02% per jaar. Ons land heeft voorts op afstand de hoogste bosbedekking in de regio en is in dit opzicht de onbetwiste boswereldkampioen. In het Lalla Rookh Gebouw werd de Ontbossingskaart 2000-2013 gepresenteerd en aan diverse actoren aangeboden. Het in kaart brengen van de ontbossing geschiedt in het kader van het project ‘Monitoring Deforestation, Logging and Land Use Change in the Pan Amazonian Forest’ dat door de lidlanden van de Amazon Cooperation Treaty Organization (ACTO), te weten Brazilië, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Venezuela en Suriname wordt uitgevoerd.

Er waren eerder al twee kaarten vervaardigd, te weten een basiskaart van de bosbedekking voor 2000 en een ontbossingskaart voor de periode 2000-2009. SBB-vertegenwoordiger Miranda gaf aan dat het vervolgtraject is het verder uitbreiden van legenda in samenwerking met de relevante actoren. Beoogd wordt een basiskaart 2014 te maken met de belangrijkste landgebruik – en landbedekkingsklassen (bos, water, mijnbouw- , urbane – en landbouwgebieden, shifting cultivation, infrastructuur enzovoorts). De ontbossingskaarten worden ontwikkeld op basis van satellietbeelden.

Aangezien ons landoppervlak gemiddeld met veel bewolking te kampen heeft, is het wel nodig om voor bewolkte gebieden verschillende satellietbeelden te combineren. Om ontbossing snel te kunnen herkennen op een satellietbeeld, wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van free en open source computerprogramma’s, zoals Terra Amazon en QGIS. In Suriname is het technisch aanspreekpunt van het regionale project het ministerie van Ruimtelijke ordening Grond – en Bosbeheer. Om het project te kunnen uitvoeren, werd in elk land binnen de eerste van fase van het ACTO-project een observation room opgezet of versterkt.

In Suriname was dat bij de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB). Deze unit werd eind 2013 benoemd als Forest Cover Monitoring Unit (FCMU). Geplande activiteiten behelzen onder meer het versterken van de FCMU, het monitoren van veranderingen in bosbedekling, nationale bosinventarisatie en bijdragen aan het Nationaal Bosmonitoring Systeem.

 


We hebben 187 gasten online

Polls