NoSpang.com

Er moeten meer direct gekozen vrouwen in DNA
dinsdag, 19 mei 2015 04:59

PARAMARIBO - De organisatie Ook Zij, is blij dat er heel veel vrouwen op de kandidatenlijsten staan. Bij de parlementsverkiezing van 2015 zijn er 16 vrouwelijke trekkers, terwijl de verkiezingen van 2010 slechts 9 vrouwelijke lijsttrekkers telde. Voor dit jaar is er ook sprake van een groei, gelet op het aantal kandidaten. Het gaat om 128 vrouwelijke en 259 mannelijke kandidaten. Dit kwam ...

naar voren tijdens de afsluiting van het project ‘Meer Vrouwen in Besluitvorming 2015’ welke in 2011 door DNA geïnitieerd werd als onderdeel van haar project ‘Institutionele Versterking’. Binnen dit project is samengewerkt met de UNDP en actieve organisaties, met als grote promotor, STAS International, die de campagne ‘Ook Zij’ coördineert en uitvoert.

Minister Edmund Leilis van Binnenlandse Zaken was ook present bij de afsluiting van het project. Hij gaf aan dat het schijnt dat dit project al vruchten afgeworpen heeft. Er is een grote mate van bewustwording over het belang van gelijke participatie van mannen en vrouwen in zeggenschap en besluitvorming op gang gebracht. Dit heeft geresulteerd in de toename van het aantal vrouwelijke DNA-kandidaten voor de verkiezingen van mei 2015. Verkiezingsdata van 2010 geven aan dat ongeveer 90 vrouwen kandidaat waren gesteld voor de volksvertegenwoordigende organen tegenover ongeveer 200 mannen, dat is dus 31% van het aantal kandidaten.

Van de gekandideerde vrouwen werd helaas slechts 5% gekozen en van de gekozen DNA-leden was slechts 10% een vrouw. Voorlopige cijfers geven aan dat voor de verkiezingen van 2015, 128 vrouwen kandidaat gesteld zijn tegenover 259 mannen, dus 33% vrouwelijke kandidaten. De kritische columnist Sharda Ganga, merkte op dat er in Nickerie en in het grootste kiesdistrict Paramaribo, er minstens één vrouw op de kandidatenlijst staat. “Natuurlijk zijn we blij dat er zoveel vrouwen op de lijst staan. Er is hier ook sprake van wat historie.

Ondanks dit, is er een structurele ontevredenheid. In een aantal districten heeft de helft van de partijen geen plaats voor een vrouw kunnen maken op hun lijst”. Ganga gaf aan het eind van haar toespraak een stemadvies: “ Aan de vrouwen hier verzameld, gebruik je stem of je nu gekozen wordt of niet. Bevrijd jezelf van het idee dat je genoegen moet nemen met de plaats die de partijmannen aan je willen geven.” DNA-voorzitter Jennifer Geerlings-Simons is ingenomen met het feit dat men stappen neemt om binnen DNA op verschillende fronten veranderingen te brengen. Ze gaf verder aan niet te weten hoeveel vrouwen deel uit zullen maken van het parlement, maar het lijkt er nu al op dat er veel meer zullen komen dan er nu zijn.

“Deze stap die de partijen genomen hebben om meer vrouwen op hun lijst te plaatsen, geeft aan dat politieke partijen er zich van bewust zijn dat vrouwen verandering kunnen brengen in het eenzijdige machtsvertoon. Vrouwen zijn de helft van de samenleving en deze stap zal maken dat er evenwicht komt in het parlement.” De keynote spreker van de dag, Sheila Sitalsing gaf aan dat het heel belangrijk is dat er veel vrouwen aan de top zijn.

“Uit alle onderzoekingen blijkt dat diversiteit goed is voor de organisatie. Op zo een manier is er een andere kijk op zaken. Vrouwen zijn beter in het aangeven van feedback en zijn vasthoudend.” Sitalsing gaf verder aan dat vrouwen die aan top zijn, een goede positie hebben om iets te kunnen doen voor vrouwen die in armoede leven en/of het minder hebben. Aan de kandidaten gaf ze aan dat ze hun achterban (vrouwen) niet moeten vergeten als ze gekozen zijn. In het geval ze dat doen, is er een plaatsje in de hel voor ze.
 

 


We hebben 201 gasten online

Polls