NoSpang.com

Fiks aangevulde monetaire pot bijna in veilige zone
dinsdag, 19 mei 2015 04:59

PARAMARIBO - De monetaire reserves van Suriname, die dit jaar in een extra diepe vrije val waren beland, zijn fors aangevuld en bijna weer in de veilige zone. Waren deze reserves per ultimo februari gekelderd onder het kritieke punt US$ 600 miljoen, naar US$ 579 miljoen, en vervolgens naar US$ 494 miljoen in maart, de monetaire spaarpot bleek in de maand april weer wat stabieler op ...

SRD 596 miljoen. Dit komt naar voren uit de vandaag geactualiseerde data op de website van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). In maart daalden de internationale reserves voor de 23e opeenvolgende maand, nota bene een neergang van 37,6% ten opzichte van een jaar eerder, en bewerkstelligde deze recorddaling dat onze importdekking naar schatting slechts 2,5 maanden bedroeg.

Het is internationaal gangbaar om voldoende monetaire reserves te hebben om drie maanden importen te kunnen dekken. Deskundigen hebben eerder de moederbank met betrekking tot de gewenste omvang van deze monetaire spaarpot, zelfs geadviseerd de norm van voormalig CBvS-governor André Telting, inhoudende een importdekking van zes maanden, inplaats van drie maanden, te hanteren.

Met name politici uit oppositionele kringen toonden hierover hun bezorgdheid, vooral ook omdat de CBvS-governor Gilmore Hoefdraad, eerder zelf had aangeven, dat als de internationale reserves van Suriname onder de US$ 600 miljoen zouden duiken, er bij de moederbank reden zou zijn tot ernstige bezorgdheid. De US$ 596 miljoen aan huidige monetaire reserves is, blijkens CBvS-data opgebouwd uit: US$ 421 miljoen Foreign currency reserves, US$ 9 miljoen IMF reserve position, US$ 114 miljoen aan SRD’s, en US$ 52 miljoen Gold (including gold deposits and, if appropriate, gold swapped).

Intussen is er vanuit de VHP een zienswijze gegeven over het recente economisch debat van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), waarin ook is ingegaan op de stand van de monetaire reserves. Gesteld wordt, dat de economie er rampzalig voor staat en dat de vrije reserves nauwelijks één maand van de import dekt. “De regering heeft een gat in haar hand, ze geeft geld uit dat er niet is, leeft op krediet en schuift de rekening door naar onze kinderen. Men leent op grote schaal bij lokale banken en zuigt daarmee alle kredietruimte op voor ondernemers en particulieren”, wordt aldus verwoord op de website www.vhp.sr .
 

 


We hebben 198 gasten online

Polls