NoSpang.com

"December strafzaak moet doorgaan"
vrijdag, 15 mei 2015 05:02

PARAMARIBO - De nabestaanden van degenen die zijn omgekomen op 8 december 1982 eisen dat het strafproces weer op gang komt. Dat zei de advocaat van de nabestaanden, Hugo Essed, tijdens een belegde persconferentie in theater Unique. De raadsman gaf aan dat de auditeur-militair Roy Elgin die hoofdverantwoordelijk ervoor is dat de vervolging plaatsvindt, veel nagelaten heeft waardoor ...

het recht nog steeds niet kan zegevieren. De advocaat geeft verder aan dat de Amnestiewet herzien moet worden of dat de wet gewoon terzijde geschoven moet worden. In zo een zaak moeten alle mogelijkheden bekeken worden om de vervolging in te zetten.

Ook moet nagegaan worden waarom de auditeur-militair bepaalde zaken heeft nagelaten. “ In de zaak tegen Ridfeld zou er geweigerd zijn om een strafeis te doen. De auditeur-militair gaf aan dat hij het niet kan doen, omdat er te veel vragen zijn die onbeantwoord zijn gebleven. Hij heeft de schorsing aangevraagd en de krijgsraad heeft het aangenomen.” De zaak Ridfeld is op 2 maart 2015 voor een jaar geschorst.

Advocaat Essed zegt dat dit het beeld geeft dat de heer Elgin niet op een deugdelijke wijze zijn taken uitvoert en dat dit alles in het nadeel is van de nabestaanden, gezien het feit dat de verdachten niet vervolgd worden. “Klagers zijn van oordeel dat het Openbaar Ministerie in de persoon van de auditeur-militair, zich niet op deugdelijke wijze en niet met gebruikmaking van alle hem ten dienst staande middelen van zijn vervolgingsplicht heeft gekweten. “

De nabestaanden zullen nagaan welke rechtsmiddelen hun ter beschikking staan om te weten op welke wijze de gestopte vervolging voortgezet kan worden. Op 12 mei jongstleden hebben de klagers een brief gericht aan het Hof van Justitie van Suriname met enkele instructies aan de procureur-generaal. In de brief staat onder andere: De aan de procureur-generaal te geven instructies:

- te vorderen dat de schorsing van de vervolging in de strafzaken tegen alle beklaagden die daartegen geen beroep hebben aangetekend met onmiddellijke ingang wordt opgeheven.

- te vorderen dat de schorsing van het onderzoek ter terechtzitting in de strafzaak tegen beklaagde Ritfeld met onmiddellijke ingang wordt opgeheven.

- te vorderen dat de Krijgsraad zo spoedig mogelijk oordeelt dat de Amnestiewet 2012 buiten toepassing moet worden gelaten wegens strijd met art. 10GW.

- zo spoedig mogelijk nadat de schorsing van de vervolging respectievelijk de schorsing van het onderzoek ter terechtzitting is opgeheven en de krijgsraad heeft geoordeeld dat de Amnestiewet buiten toepassing moet worden gelaten, in de strafzaken tegen alle beklaagden te rekwireren, opdat de Krijgsraad in de strafzaken tegen alle beklaagden kan overgaan tot beraadslaging over de hoofdvragen van de artikelen 335 en 336sv.

  


We hebben 224 gasten online

Polls