NoSpang.com

1 Mei Dag van de Arbeid in Slavernij
dinsdag, 05 mei 2015 17:02

INGEZONDEN - De slavernij was afgeschaft, maar het moederland wist hetzelfde patroon in een ander jasje te handhaven. Desondanks hebben wij vanaf 1975 nog steeds met dezelfde koloniale overblijfselen te kampen, dus een geciviliseerde vorm van slavernij. Als gevolg van deze situatie zijn velen nimmer in de gelegenheid gesteld echte levensvreugde zelfs te proeven. En onbekend maakt onbemind. Deze feiten zullen bij ingewijden misschien ...

overkomen als gemeenplaatsen en dat is jammer, omdat de hieruit ontstane politieke constellatie de oorzaken zijn van de heersende sociale onrechtvaardigheid.

Kenmerkende Symptomen
Om slechts enkele typische symptomen van deze politieke constellatie te beschrijven:
• De financiers van politieke partijen stellen zich op als zogenaamde slavenhouders, die later bepalen wat de politieke leiders moeten doen. De politieke leiders doen zich wel voor als politieke bazen, maar zijn vaak niets meer dan marionetten van het grootkapitaal.
• Deze status quo wordt mogelijk gemaakt doordat politieke bazen weliswaar worden gekozen, maar niet kunnen worden afgezet. Dus ook al zouden ze stelen of zich schuldig maken aan maatschappelijk onaanvaardbaar gedrag, kan niemand hen wat doen tot hun termijn is verstreken. Vandaar de interesse van politieke sponsoren (die later dubbel en dwars innen), waardoor Suriname vastzit in een vicieuze cirkel van corruptie en sociale onrechtvaardigheid.
• Daarnaast ‘regelen’ politieke bazen wie ze willen in de belangrijkste posities in binnen – en buitenland en deze personen kunnen zich idem meester maken van dezelfde onoorbare privileges als hun bazen.
• In strijd met de wet dirigeren politieke bazen ook nog het staatsorgaan (inclusief RR en DR), dat hen juist zou moeten controleren en indien nodig corrigeren. Als beloning krijgen de leden van dit staatsorgaan andere goedbetaalde posities, waaruit blijkt dat zij openlijk worden geaccommodeerd om via hun nevenpraktijken te corrumperen. Op deze wijze is dit staatsorgaan uiteraard niet in staat het volk op waardige wijze te vertegenwoordigen, zoals onze grondwet dat voorschrijft.
• Het voorbeeld van de topleiding van het land is dus dat je door ‘niets te presteren en te likken’, je in een korte tijd rijk kan worden, in plaats van de nadruk te leggen op competentie, prestatie en empathie. Wat de lange termijneffecten van deze levenswijze op je persoonlijk welzijn is, zou je aan betrokkenen zelf moeten vragen. Het belooft echter niet veel goeds.
• Bovenal kunnen politieke bazen boven wet en recht staan als zij dat nodig achten. Elk wezenlijk onderdeel van onze samenleving is immers gepolitiseerd, zodat de trias politica als de laatste lettergreep van dit begrip functioneert.
• Daarom ontbreken gelijke ontplooiingskansen en mogelijkheden voor een ieder, waarbij de kloof tussen rijk en arm steeds groter wordt!

Beroving Levensvreugde
Onze samenleving is uit elkaar gevallen. Driekwart van de beroepsbevolking zit bij de overheid, inclusief de parastatale instellingen, waarbij sancties tegen openlijke meningsverschillen als het zwaard van Damocles boven het hoofd hangt. Meningsverschillen worden namelijk onterecht als vijandig beschouwd, waardoor ‘broodvrees’ is ontstaan. Om jezelf te kunnen handhaven in een dergelijke maatschappij moet je je persoonlijke mening en emoties dan ook vaak onderdrukken.

Op deze wijze wordt de werkende massa van echte levensvreugde beroofd. Men zou juist moeten leren dat door verschillen in zienswijze te respecteren een samenleving wordt verheven. De uiteindelijke schuldigen zijn echter wij, de kiezers en de media! Met andere woorden, politieke partijen die deze politieke constellatie niet wensen te veranderen, verdienen uw stem niet. Fijne arbeiders dag!
Dr. Roy Bhikharie
Voorzitter Progressief-Verheffende Partij (PVP)


 


We hebben 189 gasten online

Polls