NoSpang.com

De morele val van Harish Monorath
donderdag, 19 maart 2015 00:09

INGEZONDEN - Het is dieptreurig om te zien hoe sommige personen hun aanzien en  reputatie schaamteloos verkwanselen louter om redenen van zelfzucht en egotripperij. De treurnis wordt erger wanneer blijkt dat het gaat om personen die op grond van hun positie of ambt een rolmodel in de samenleving dienen te  vervullen. Een zo’n persoon is Harish Monorath. In het ochtendblad ...

DWT van heden, 18 Maart, deed hij, tegen beter weten in, een gemene uithaal naar o.a. Chan Santokhi van de VHP, door diens integriteit als toenmalige minister van Juspol ter discussie te stellen. In het artikel onderneemt Monorath een lafhartige poging de Oranje-Partij voorzitter, in zijn functie van Min. Juspol, te compromitteren met de diefstal van een hoevelheid cocaїne uit de kluis van het Arrestatie Team omstreeks September 2009.

Wij willen Monorath en andere geїnteresseerden ten aanzien van deze gemene belastering kortheidshalve verwijzen naar een gerechtelijk verslag verschenen in DB Suriname van 21 Febr. 2015 , waarin staat dat de hoofdverdachte in deze zaak , C.W., ex-lid van het A-Team door rechter A. C. in hoger beroep veroordeeld is geworden voor het plegen van deze diefstal met een celstraf van acht jaar. Aan de andere vijf medeplichtigen van de diefstal werd door de magistraat variёrende straffen opgelegd.

Aangezien deze zaak door diverse persmedia in de publiciteit is gebracht moet worden verondersteld dat het algemeen bekend is.
Als Monorath desondanks ertoe overgaat zich schuldig te maken aan zo’n vorm van smaad en/of laster roept dat vragen op. Want van een jurist en nota bene deken van de bali hadden wij zo’n laag bij de grondse uitval niet verwacht. Het moet daarom niet als ondenkbaar worden geacht als deze verwerpelijke daad toegeschreven wordt aan een mogelijke pre-fase van de ziekte van Alzheimer, of, wellicht dat Monorath inmiddels de verderfelijke allures van zijn nieuwe politieke meester heeft overgenomen en als een malloot “his master’s voice” uitkraait. Wij weten immers in welke kringen hij zich nu bevindt.......

De VHP ligt al lang niet meer wakker van de vele valse aantijgingen aan het adres van haar voorzitter. Op de gemene uitspraak van Monorath zou daarom evenmin gereageerd worden ware het niet dat het in deze  gaat om walgelijke lastertaal van een moreel gevallen politieke zwerver die kortelings nog met slaphangende pootjes aan de poort van de VHP stond trappelen om binnengelaten te worden.
Met de algemene verkiezingen voor de boeg is het daarom goed dat de Surinaamse samenleving weet wat voor soort verdorven vlees er in de politieke kuip verborgen is.
Bureau van de woordvoerder.

 

 


We hebben 217 gasten online

Polls