NoSpang.com

Nickerianen, laten jullie je niet meer pakken
vrijdag, 06 maart 2015 20:13

INGEZONDEN - Het is vandaag vrijdag 6 maart 2015. Over 80 dagen gaan de Surinamers  naar de stembus. Op  zaterdag 14 februari  2015 was ik in mijn geboortedistrict Nickerie. Ik ga als eerste naar de Mandjha Veiraweg, waar mijn “kumba tei” begraven is. Het is prettig weer in de vertrouwde omgeving te zijn, waar je geboren en getogen bent. Jouw familieleden en oude vrienden vinden het altijd prettig wanneer je ze een bezoek brengt. Overal in Nickerie wordt er over de rijstbouw ...

gesproken, begrijpelijk, de economische kurk waarop Nickerie drijft is de rijstbouw. Gemiddeld wordt er 26.0000 ha. padie per seizoen in Nickerie ingezaaid. De Nickeriaanse rijstboeren zijn ijverige en hardwerkende mensen. Zij zorgen ervoor dat er voldoende voedsel (rijst) voor de Surinaamse samenleving wordt geproduceerd.

Nickerianen zijn in de verkiezingssfeer
De NDP in Nickerie, onderleiding van meneer Johnny, probeert elk huis ( gezin) van een paarse vlag te voorzien. Ik zal in dit artikel mijn eigen ervaring vastleggen wat de Nickerianen zeggen van deze “Paarse vlaggenoorlog”. De Nickerianen hebben mij duidelijk gemaakt dat zij voor de eerste keer  zoveel propagandisten langs zien lopen en overal vlaggen plaatsen. Met vlaggen en cadeautjes willen deze NDP-Nickerianen ons pakken. Met een baan voor zes maanden wil meneer Johnny ons naar de NDP – stal brengen. Met een belofte voor een perceel willen zij ons uitleggen dat de NDP de noden van de Nickerianen gaat verlichten”. Zo kan ik deze rij verder aanvullen.

Wat is de mening over economische vooruitgang in Nickerie
De Nickerianen zeggen doodleuk dat de huidige regering, onder leiding van Bouterse/Ameerali, geen contact heeft met het Nickeriaanse volk. De Nickeriaanse kiezers hadden gedacht dat president D.Bouterse een andere koers zou varen en het district Nickerie regelmatig zou bezoeken. De Nickerianen zijn bijzonder teleurgesteld in de huidige president D.Bouterse en de vice-president  Ameerali. Enkele dagen voor 25 mei 2010 had de voorzitter van de Megacombinatie, de heer D.Bouterse, op een massameeting (op de hoek van Gouverneur- en de Emmastraat ) de Nickeriaanse kiezers plechtig beloofd dat er grote veranderingen in Nickerie zouden komen, indien hij de regeermacht zou krijgen op 25 mei 2010. Hij zou persoonlijk ervoor zorgen dat de Nickerianen de beschikking zouden hebben over: “De goedkope diesel, de goedkope kunstmest, de afschaffing van de governement-take op benzine, duizenden huizen die gebouwd zouden worden in de Eerste Stalweide en de grote projecten die zouden komen voor werkzoekenden in Nickerie”. Hij had de mensen beloofd dat de grote ijzeren kooien zouden verdwijnen (doelende op het dievenijzer). Na vijf jaren hebben de Nickerianen niks van deze beloften gemerkt. In plaats van de beloften nakomen, worden bijna alle Nickerianen die commentaar leveren op deze regering door “de President van Nickerie”, dagelijks vies en vuil uitgescholden via het televisiestation SBS. De eigenaar van SBS, de heer Johnny, zwijgt in alle talen. 

Nickeriaanse ambtenaren worden onder druk gezet
De beste manier om achter de waarheid te komen is gebruik te maken van de methode “participerende observatie”. Als je met de mensen praat, komen veel zaken boven water. De paarse partij voert een zeer agressieve propaganda in Nickerie uit. De weerloze ambtenaren van bepaalde Ministeries worden onder druk gezet om grote paarse vlaggen op te hangen. De paarse partij heeft de afgelopen maanden honderden Nickerianen in dienst genomen voor zes maanden. Als je bij de mensen zit, vertellen zij alles wat zij dagelijks meemaken in Nickerie. Als men U een baan beloofd heeft, moet U dat niet weigeren. Alles wat men wil geven, moet U nemen, maar U moet uw ziel niet voor een bordje linzensoep en voor een belofte verkopen. Het is de taak en de verantwoordelijkheid van de overheid om ervoor te zorgen dat uw kinderen goed onderwijs krijgen; het is de taak van de overheid om ervoor te zorgen dat de irrigatie –en loosleidingen op tijd opgehaald worden; het is de taak van de overheid dat de infrastructuur in tact wordt gehouden. Terwijl ik dit artikel schrijf, zal ik een verhaal van een Coroniaanse vriend in dit artikel in het kort neerpennen.

Het verhaal van een Coroniaanse vriend
Kort na de verkiezingen van 2010 ontmoette ik een Coroniaanse vriend die ik al bijna 40 jaar ken. Het verhaal van deze eerlijke en hardwerkende Coroniaan komt op het volgende neer. Hij zei letterlijk het volgende: “Wij zijn de nakomelingen van de slaven die op de plantages in Coronie werkten. Onze voorouders zijn als slaven verkocht aan een slavenmeester. De nieuwe eigenaar kon elk ogenblik die slaaf weer verkopen. Kort voor de verkiezingen van 25 mei 2010 is de eigenaar van de BVD in Coronie geweest en heeft geprobeerd met cadeautjes en mooie verhalen ons tot andere gedachten te brengen. Wij hebben als trotse en beschaafde Coronianen goed naar die rijke meneer geluisterd. Zijn boodschap was geen boodschap van economische ontwikkeling en het creëren van werkgelegenheid voor de Coronianen, maar het enige wat die meneer wilde hebben is dat wij ervoor moesten zorgen dat zijn partij (de BVD) een zetel in Coronie moest behalen. Wij hebben onze ziel niet verkocht voor cadeautjes en die partij van die rijke meneer heeft op 25 mei 2010 slechts 38 stemmen in Coronie behaald”. Dit verhaal heb ik eerder aangehaald en ik zal het blijven herhalen. U moet uw ziel niet voor cadeautjes verkopen.

Boodschap aan de Nickeriaanse kiezers
Op 25 mei 2015 moeten wij een einde maken aan de “vlaggenoorlog” van meneer Johnnykhan en Geeta Mata Hari. Intussen is de nieuwe politieke combinatie V-7 (VHP, NPS, PL, BEP, DA-91 en SPA) al geproclameerd. De V-7 neemt op 25 mei 2015 de regeermacht over. U moet zich niet laten afschrikken door de vlaggen en het verbaal geweld van de “zwarte Joseph Goebbels”. De Coronianen zijn in 2010 niet gezwicht voor de cadeautjes van de BVD. Als Nickeriaan roep ik alle Nickerianen op om met hun verstand en niet met hun gevoel naar de stembus te gaan. Laat u niet pakken voor een baan bij de overheid, een belofte van een perceel, enkele honderden SRD’s  voor het plaatsen van een vlag en nog meer beloften en droomverhalen.
Hardeo Ramadhin

 

 


We hebben 156 gasten online

Polls