NoSpang.com

Als wij komen…. Foe doe sang?
maandag, 02 maart 2015 15:14

INGEZONDEN - Onlangs zag ik de partijleider van de NDP, tevens regeringsleider, op een politiek podium van zijn partij een uitspraak doen, waar hij aangeeft dat de oppositiepartijen hebben aangegeven dat als zij aan de macht komen het een en ander gerealiseerd zal worden. Uit zijn houding en uitspraak voel ik aan dat hij wil zeggen dat zolang hij aan de macht is, niemand moet denken dat zij op een gemakkelijke wijze de macht kunnen overnemen. Als president gooit hij ...

meer olie op het vuur door zijn aanhang voor te houden dat elke andere partij die aan de macht komt, vele sociale voorzieningen zal terugbrengen en/of afschaffen. Deze ondoordachte en haatzaaiende uitspraak wordt door zijn aanhang als een zeer geslaagde uitspraak gezien en er zal zelfs een complete Info-Act episode aan besteed worden. Om terug te komen op de vraag van de NDP-leider wat de andere partijen willen komen doen, zal ik trachten hem enkele zaken voor te houden, waarom de oppositie wil komen:

1) Komen om het volk te verlossen van de armoede-wurggreep
2) Komen om het volk een veilig gevoel te geven, want nog nooit in de geschiedenis heeft criminaliteit zich op een dusdanige brutale wijze gemanifesteerd
3) Komen om de financieel-economische chaos op te ruimen, want hij is gekomen en heeft er een potje van gemaakt
4) Komen om de amnestiewet terug te draaien, zodat wet en recht hun eerlijk beloop kunnen hebben
5) Komen om de buitenlandse relaties te herstellen, want tenminste twee huidige regeringleiders worden in het buitenland gezocht voor criminele praktijken
6) Komen om te onderzoeken wat de afgelopen vijf jaren door de commissie ordening goudsector is gedaan en wie er voordeel aan heeft gehad
7) Komen om na te gaan wie op IDSC projecten toegewezen krijgt en hoe onze staatseigendommen zijn weggegeven aan vrienden
8) Komen om werkgelegenheid te creëren voor de duizenden werklozen die beloofd waren door deze zelfde leider dat er werk voor hen zou zijn
9) Komen om op structurele wijze de woningsnood aan te pakken en niet op een blauwe maandag het volk 18.000 woningen te beloven en aan het eind van de regeringsperiode nog geen 10% daarvan te hebben opgezet
10) Komen om de Weg naar Zee dijk te bouwen, want zijn eigen minister van OW & V (boezemvriend) was daarin niet geïnteresseerd in 2012
11) Komen om een kort, middellang en lang termijn ontwikkelingsplan voor te houden aan het volk om o.a. de landbouw, mijnbouw en veeteelt sector te redden
12) Komen om te onderzoeken wie al de jaren Info-Act heeft betaald en wie draait voor de kosten van een middagprogramma waar burgers dagelijks worden uitgemaakt voor landverraders
13) Komen om de vele regeringsadviseurs die op het Kabinet van de President zijn aangesteld ter verantwoording te roepen. Welke adviezen en ontwikkelingsmodellen hebben zij de afgelopen vijf jaren ontwikkeld om dit land tot een hoger niveau te tillen, of hebben zij slechts hun zakken gevuld met een ministersalaris.
14) Komen om te werken aan kaderversterking en institutionele versterking van alle poliklinieken en ziekenhuizen zodat we niet weer worden belazerd met een nieuw ziekenhuis, of moet ik zeggen beddenhuis, terwijl verpleegkundigen op regelmatige basis Suriname verlaten voor een baan in het Caribische gebied.
15) Komen om de vermeende gronduitgifte (Bruynzeel) van 86.000 ha aan de NDP-er M.Gopi te onderzoeken, want een onderzoek naar die vreemde uitgifte is nooit gekomen.

Er zijn nog tal van redenen waarom de oppositionele partijen de regeermacht wensen te overnemen, meneer de partijleider. U had het hoogste woord voor 25 mei 2010, wanneer het ging om corruptie, om vermeende vriendjespolitiek en U riep de regering vaak op om de macht over te dragen. U hebt de kans gehad en hebt bewezen dat U en uw vrienden slechts een doel hadden. U was ook voorstander van verjonging in de politiek, en naar mijn bescheiden mening hebt U Uw kans gehad.

Het wordt tijd voor het beëindigen van uw loopbaan. Geef toe dat U niet meer gemotiveerd bent, want uw doel is reeds verzadigd. Maar vergeet niet dat de kruistocht tegen corruptie, welke door U slechts met de mond wordt gevoerd, omgezet zal worden tot een “corruptie–expeditie”, aangezien U en de Uwen corruptie tot een behoorlijk ingewikkelde materie hebben gemaakt. Ik doe hierbij een oproep aan de nieuwe leiders om inderdaad invulling te geven aan de wensen van het volk om vooruitgang te brengen. De opgesomde zaken dienen serieus in overweging genomen te worden, want deze regering heeft essentiële zaken laten liggen.

Verder doe ik een oproep aan een ieder om zich niet te laten beïnvloeden door personen die er baat bij hebben dat deze regering aan de macht blijft, maar te kijken naar de realiteit, te kijken naar uw tevredenheid, te kijken naar uw financieel balans aan het eind van elke maand, te kijken naar de onevenwichtigheid in het land, waar velen hard moeten werken om vooruit te komen en anderen op een heel simpele manier zichzelf verrijken.

Ik beeindig dit artikel met een citaat van Pablo Picasso (1881-1973; Spaans schilder, tekenaar en beeldhouwer). De huidige regering riep in 2010 om verandering. Dat was ook hun slagzin (“we want change”). Picasso zegt: “Verandering betekent niet ontwikkeling”.
De vraag die U zichzelf moet stellen: Heeft deze verandering in 2010 (positieve) ontwikkeling gebracht?
Drs. Amar Ramadhin
Huisarts

 

 


We hebben 157 gasten online

Polls