NoSpang.com

Politieke partijen en hun programma's 2015-2020
woensdag, 25 februari 2015 21:07

INGEZONDEN - Politieke partijen hebben hun partijprogramma 2015-2020 of de contouren daarvan gepresenteerd. Uit de informatiebrochure ,waarin het een en ander wordt behandeld, staat aangegeven dat de partij daarmee enkele standpunten en plannen aan de kiezers wil presenteren. De NDP had met haar partijprogramma, beleidsnota's van alle ministeries 2010-2015 (heel omvangrijk met veel wensen en beloften) een soort revolutie van ...

verwachtingen in het leven geroepen. Vooral de jongeren en jeugdige kiezers hadden vol hoop: “er zal een goede sterke man komen,alles zal vanzelf gaan en de zegeningen zullen als manna uit de hemel komen vallen; alle boeven, schurken , graaiers uit de staatskas-staatsdeviezenpot, corruptelingen en domeingrondrovers zouden in de cellenhuizen van Santo Boma opgesloten worden ….” aldus de NDP propaganda machine in 2010.

Het volk had zeer hooggegrepen idealen in 2010:…” ik wil in een goed huis wonen (18.000 volkswoningen), ik wil gratis dokter en medicijnen, ik wil in een trein rijden en gratis openbaar vervoer, ik wil een goed staatspensioen, ik wil gratis goed onderwijs, ik wil met mijn auto op goede ,veilige verharde wegen rijden (volledig geblindeerd en met een illegale vuurwapen naast mij om te beroven ) en op mooie ”Wijdenbosch” betonbruggen rijden , ik wil voldoende gezond drinkwater en voldoende goedkope elektriciteit …….ik wil dat mijn hele wensenpakket op staatskosten vervuld wordt. Het enige wat ik niet wil is ---er iets voor doen.

Nu begrijpt het volk (in de periode 1980-1987 had het zeer bittere wijze lessen geleerd ?) al dat wij een geenszins makkelijke weg moeten afleggen voordat wij merkbaar positieve resultaten voor de maatschappij, voor elk gezin, voor elk mens, zowel in morele als materiële zin zullen boeken. Wij hebben onze les uit de geschiedenis geleerd .De roep om hervorming,vernieuwing en verbetering wordt steeds groter.Het democratiseringsproces is in 1987 gestart maar werd niet afgemaakt.

Voornamelijk omdat de belangrijkste peiler ontbrak---het inschakelen,mobiliseren van de mensen ( het volk en haar vertegenwoordigers in DNA-DR -RR raden ) bij het moderniseren , het hervormen van onze maatschappij. Ook de politieke wil van de machthebbers ontbrak, ontbreekt o.a.geen uitvoering geven aan de Grondwet (organieke wetten vanaf 1987 niet afgemaakt), de anti-corruptiewet niet goedgekeurd (in de koelkast laten bevriezen), politici die zich schandelijk verrijken met drie dubbele zeer riante staatssalarissen, staatspensioenen & staatsmiddelen , inpikken van staatsdomeingronden voor speculatie en verkaveling, politieke partijen met vastgeroeste bestuurs structuren waarbij nepotisme, groeps-vrienden-familie,financiële belangen kartels zijn gevormd en zij over alles en iedereen beslissen en willen beslissen….

Om de taken in, van de partijprogramma’s te realiseren is er maar een weg -- een brede democratisering van de Surinaamse maatschappij met als prioriteit het bestrijden van de etnische politiek voering en “hokjes”denken (superioriteits machtsdenken). De politieke partijen moeten de rechtsstaat, rule of law ,mensenrechten uitbreiden , consolideren en respecteren. Het parlement moet hoogste en machtigste staatsinstelling zijn en niet een executief president , onafzetbaar en zonder ministeriële verantwoordelijkheid van zijn ministers.Versterking van de Rechterlijke Macht, Openbaar Ministerie, Rekenkamer met integere technocraten moet top-prioriteit hebben.

Het politiekorps moet een clean sweap krijgen en veiligheid van de burgers ,criminaliteitsbestrijding en drugsbestrijding moeten krachtig ter hand worden genomen. De eigen voedselvoorziening ,voedselproductie,voedselverwerking-opslag en voedselveiligheid moet krachtig ter hand worden genomen en terstond uitgevoerd worden. Onze consumptie –import maatschappij moet omgebogen worden naar een volk dat produceert en exporteert. De zeer hoge import uit China moet beperkt worden en de productie van ‘wie egie sanie’ door de overheid gestimuleerd zal moeten worden.

De bewaking van de staatskas en staatsdeviezenpot moet top-prioriteit hebben middels goed werkende wetgeving en check and balances structuren. De politieke partijen moeten zich bij de start in 2015 zich volledig inzetten voor een versnelde sociaal-economische ontwikkeling van de maatschappij. De grootste mislukkingen wachten ons wanneer de belangen van de mensen , de burgerij, het totale volk( de sociale nood) ontkend worden en door een barrière van bureaucratische politieke structuren {“hokjes”) versperd worden.

Voor alle overheidsposten, staatsinstellingen en nieuw te bekleden posten geldt slechts een criterium: politieke en zakelijke eigenschappen, capaciteiten,werkelijke prestaties van de medewerker en diens bejegening van de mensen, de burger. Men weet immers dat voor realisatie van een grote zaak o.a. karakter, wilskracht ,competentie,.deskundigheid , zich voor de zaak inzetten , naar het volk luisteren is vereist. Een leidersfiguur die nauw met de massa verbonden ,ideologisch overtuigd,ondernemend en energiek is, zo een leider zou tegenwoordig aan de top van elke partijorganisatie moeten staan. Bij het volk zijn zwakke leiders trouwens erg impopulair.
(Leendert Doerga)

 

 


We hebben 148 gasten online

Polls