NoSpang.com

Mr. Krish Bhoendieweg verandert in Harjanaweg
zaterdag, 21 februari 2015 07:49

INGEZONDEN - Ruim twee weken terug heeft de regering (waarschijnlijk het Ministerie Binnenlandse Zaken) het naambord van de mr.K.Bhoendieweg vervangen door een ander naambord, genaamd de Harjanaweg. De buurtbewoners hebben ter plaatse hun stem laten horen, maar de ambtenaren hebben de buurtbewoners duidelijk gemaakt dat de opdracht van hogerhand komt en men niet aan dat naambord moet komen.


De nieuwe weg, mr.K.Bhoendhieweg
Tussen 1985-199 was mr. Krish Bhoendie districtscommissaris van Nickerie. In die periode werd een deel van de Eerste Stalweide verkaveld. De overheid had nauwelijks middelen om een behoorlijke weg aan te leggen. Met ondersteuning van de bewoners van Nickerie heeft de toenmalige districtscommissaris mr.K. Bhoendie een redelijke weg kunnen aanleggen, waardoor de bewoners een begaanbare weg hadden in de Stalweide. In 1994 is mr. K. Bhoendie gemuteerd naar het district Wanica. Uit dankbaarheid hebben de bewoners en ondernemers (die financiële middelen beschikbaar hadden gesteld ) de nieuwe weg in de Stalweide de mr.K. Bhoendieweg genoemd. Ruim 21 jaar lang ( 1994-2015) heeft aan weerszijden van de weg borden gestaan met de naam mr. K. Bhoendieweg. Geen enkele burger van de Bhoendieweg heeft eerder geprotesteerd of poging gedaan om het naambord te verwijderen.

Een verrassing voor de totale samenleving
Afgelopen zaterdag 14 februari 2015 was ik in Nickerie. Ik bracht een bezoek bij een vriend aan de Bhoendieweg en ik zag een andere naam op de paal staan. Ik stapte uit mijn wagen en vroeg de buurtbewoners wat er gebeurd is. Niemand kon mij een zinnig antwoord geven Het enige wat ze mij gezegd hebben is dat zij verbouwereerd waren toen de ambtenaren het naambord mr.K. Bhoendieweg verwijderden en een ander naambord geplaatst hebben met de naam Harjanaweg. Terug naar Paramaribo heb ik de heer mr. K. Bhoendie gerapporteerd over het verwijderen van het naambord. Hij was niet op de hoogte van het gebeurde. Ik heb intussen de heer drs. B. Mitrasing (hij is lid van de “Commissie Naamgeving”) opgebeld en het voorval aan hem voorgelegd. Hij was glashelder in zijn antwoord. Hij heeft mij duidelijk gemaakt dat binnen de “Commissie Naamgeving “ afgesproken is dat zonder een gedegen studie geen enkele bestaande ( met of zonder beschikking) straatnaam veranderd moet worden, vooral als het gaat om namen van Surinamers die hun sporen verdiend hebben.

Onbehoorlijk bestuur van beleidsmaker
In 2004 had de toenmalige districtscommissaris van Nickerie, de heer Hardeo Ramadhin, alle straatnamen, waar er wat onduidelijkheden waren m.b.t. de beschikking, opgestuurd naar de voorzitter van de “Commissie Naamgeving”, de heer dr. Andre Loor. Hij had mij de verzekering gegeven dat alle straatnamen hun beschikking zouden krijgen. Na mijn pensionering in september 2004 weet ik niet meer wat er verder gebeurd is met de straatnamen. De naam mr.K. Bhoendieweg heeft 21 jaar lang ( 1996-2015) maatschappelijke erkenning gehad van de Nickeriaanse gemeenschap in het algemeen, maar in het bijzonder van de bewoners van de Eerste Stalweide. Ik heb verder ook nagetrokken of er een burger van de Eerste Stalweide de naam Harjana draagt. Wel weet ik dat er een deelstaat van India Harjana heet. Op de autoriteiten doe ik nogmaals een beroep om deze omissie zo snel mogelijk te corrigeren, waardoor de naam mr.K. Bhoendie blijft voortbestaan in de Westelijke polder van Nickerie. Zonder kennisgeving, zonder gegronde argumenten, een straatnaam van een Surinamer op deze manier verwijderen is erg pijnlijk voor de familie. De overheid heeft als taak om zaken recht te trekken en niet op deze onbehoorlijke wijze een naambord verwijderen wat al goed ingeburgerd is.
De Nickeriaan
Hardeo Ramadhin

 

 


We hebben 150 gasten online

Polls