NoSpang.com

'Verzoening van het onverzoenlijke'
maandag, 26 januari 2015 05:21

INGEZONDEN - Het samenleven van verschillende rassen, godsdiensten en nationaliteiten is overal in de wereld  een moeilijk politiek  en sociaal probleem en vaak een bron van grote spanningen en conflicten. Na 1945 is het nationale zelfbeschikkingsrecht in het kader van het dekolonisatieproces opnieuw tot uitgangspunt gemaakt voor de nieuwe staatsvorming in o.a. Africa,Azie en  het Caraibisch gebied. Maar ook in deze gebieden zijn nieuwe staten ontstaan met twee  of meer ...

RIVALISERENDE etnische groeperingen o.a. Guyana, Zuid –Africa , Rwanda, India-Pakistan. Een van de grote staatkundige  problemen waarmee deze nieuwe staten te maken hebben is uit allerlei etnische en religieuze groepen en subculturen een NATIE in politieke zin te vormen. Die multi-etnische problematiek is een van de redenen waarom het met een DEMOCRATISCH staatsbestel & RECHTSSTAAT in die staten meestal nog niet wil lukken.

De  president van Tanzania JULIUS NYERERE heeft in zijn boek “FREEDOM AND UNITY” 1967 ,  het navolgende geschreven. De meeste nieuwe  Afrikaanse staten  zijn in handen gekomen van autoritaire leiders , die steunen op de krijgsmacht als politieke  machtsbasis (militaire regimes) of op een partij, die de politieke macht geheel of grotendeels heeft gemonopoliseerd of op een combinatie van beide. De mensenrechten, zoals zij in het Westen  worden opgevat, worden er vaak op grote schaal met voeten getreden.

Etnische groepen of stammen  worden door het heersende regime  veelvuldig ONDERDRUKT, waardoor de multi-etnische problematiek ook in grote delen van Afrika een urgente kwestie is geworden (o.a . in Soedan, Somalie , Ethiopie). Bijna overal kampt men  voorts met CORRUPTIE, WANBELEID, STAGNATIE, toenemend verval van de infrastructuur en in grote delen van Afrika bovendien met ernstige VOEDSELTEKORTEN. Een westerse liberale en dus pluralistische democratie &  rechtsstaat blijkt moeilijk te verenigen te zijn met de zwarte tribale cultuur.

NATIONALE CONVENTIE
De oplossing moet gezocht worden  middels de ondersteuning en aanvaarding van een NATIONALE CONVENTIE  gebaseerd op o.a. idealen als vreedzaam samenwerken, tolerantie, respect,  rechtvaardigheid, gerechtigheid, democratische gezindheid, respecteren  en ondersteuninning van democratie, rechtsstaat, rule of law ,economische vooruitgang voor alle maatschappelijke groeperingen,  opbouw van eigen industrie en productie (wie egie sanie), grondwettelijke waarborgen, rechtshandhaving, veiligheid, optimale  beleving van de rechtsstaat, handhaving van wet en recht, afrekenen met corruptie en graaicultuur van politieke bonzen en ondernemers  waaraan  door vertegenwoordigers van alle bevolkingsgroepen wordt deelgenomen  en waarin een open gesprek  op gang wordt gebracht , dat zou moeten uitmonden in voor alle groepen aanvaardbare COMPROMISSEN. Zo een CONVENTIE moeten de kiezers en de JONGEREN van de NA mei 2015  aantredende machthebbers van ons land opeisen.  Leendert Doerga

 

 


We hebben 245 gasten online

Polls