NoSpang.com

Een reactie op pastor/politicus Misiekaba (1)
dinsdag, 20 januari 2015 01:10

INGEZONDEN - Ik heb het ingezonden artikel van drs. Andre Misiekaba, welke op zondag 18 januari 2015 op Starnieuws is verschenen, gelezen. Ik ben erg blij dat hij van zijn democratisch recht gebruik maakt om mijn analyses over de verkiezingen anders te interpreteren. Voor mij is dit een teken dat de politicus, doctorandus Andre Misiekaba mijn artikelen kritisch leest en dat hij het daarmee ook niet eens is. Andere zaken zoals Jantapartij (Volkspartij), ondersteuning geven aan andere politieke ...

partijen hebben niets te maken met mijn data-analyse. Als men over politieke betrouwbaarheid, moraal, ethiek en andere zaken wil praten, kan ik ook uitgebreide artikelen schrijven. Het is dezelfde meneer Andre Misiekaba die in de nationale pers verkondigd heeft dat een bepaalde groep (doelende op een etnische groep die vanaf 1873 in Suriname is) het Ministerie van Justitie en Politie domineert. Ik zal de gevoelige snaren niet aan de orde stellen in dit artikel.

Het is dezelfde meneer Andre Misiekaba geweest die enkele weken terug op het podium het electoraat opgeroepen heeft om niet op de NPS en de BEP te stemmen. Op zich is dat een normale politieke uitspraak, maar meneer Andre Misiekaba gaat een stap verder en zegt op een zeer subtiele manier dat wanneer U (het electoraat) op de NPS en de BEP zult stemmen (de naam van PL, KTPI, SPA en DA-91 is niet genoemd), wordt meneer Chandrikapersad Santokhi de president van Suriname.

Als hij verder gezegd zou hebben dat Santokhi veroordeeld is voor drugs in Nederland; hij de hoofdverdachte is van de decembermoorden, hij de verantwoordelijke is voor de Moiwana-afslachting, hij de verantwoordelijke is geweest voor de avondklok, hij zou voorkomen op de Interpollijst, hij de verantwoordelijke geweest is dat de Surinaamse gulden gedevalueerd was naar SF 3000,00 voor een Amerikaanse dollar, dan had ik meneer Andre Misiekaba niet kwalijk genomen. Een kritische lezer heeft slechts enkele woorden nodig om de ondertoon van zijn uitspraak te proeven.

Drie boeken over de politiek
De heer Hardeo Ramadhin praat niet in het luchtledige. Alles wat over data gaat, heb ik uit de officiële uitgave van het Centraal Hoofd Stembureau gehaald. Het enige wat ik doe is alles per district, per ressort, per stembureau, per kandidaat op een rijtje plaatsen in tabellen, diagrammen etc, waardoor de lezers het een en ander makkelijk kan begrijpen. Ten overvloede wil ik nogmaals de titels van de boeken doorgeven welke meneer Andre Misiekaba ook bij mij kan kopen, zodat hij in het vervolg niet in het luchtledige gaat “schieten”. Deze boeken zijn:

1. Met het oog op 2010 (Hardeo Ramadhin en drs.Soewarto Moestadja, 2009, 120 pagina A4 formaat)
2. De Dynamiek in de politiek (Hardeo Ramadhin 2010, 180 pagina, A4 formaat)
3. De dynamiek in de politiek, data-analyse deel 2 (Hardeo Ramadhin, 101 pagina, A4 formaat)

Ik heb meneer Andre Misiekaba nooit opgebeld, ondanks al zijn uitspraken welke zeer beledigend is voor bepaalde groepen, maar meneer Misiekaba op zijn beurt heeft meneer Hardeo Ramadhin ruim twee jaren terug thuis opgebeld, naar aanleiding van een ingezonden artikel waar ik een zin geciteerd heb dat meneer drs. Andre Misiekaba op het podium, wanneer hij zijn toespraak houdt,  “Winti” krijgt. Ik heb onbewust met het woord “Winti” de ziel van doctorandus Andre Misiekaba geraakt. Hij voelde zich zeer beledigd door het woord “Winti”. Als docent cultuurgeschiedenis bij IBW, heb ik de volgende dag dat woord “Winti” vervangen door “hysterisch”. Ik ken de gevoeligheden van bepaalde woorden. Meneer Misiekaba, u moet ook de grootheid opbrengen om uw misstappen te corrigeren. U bent een slechte “speler”, U schopt niet op de “bal”, maar op de benen van de “voetballer”.

De politieke analyses zal ik blijven geven
De komende dagen, weken, maanden zal ik mijn politieke analyses blijven geven over alle districten en over alle politieke partijen die aan de verkiezingen gaan deelnemen. Uiteraard zullen niet alle politici het met mij eens zijn. Dat verwacht ik ook niet. Wij zullen van zienswijze verschillen en uiteindelijk gaan de kiezers bepalen waar zij hun stem gaan uitbrengen. Ik mijn volgend boek, welke over een jaar zal verschijnen over de politiek, zal ik in het kort de politieke uitspraken (citaten) van de moraalridder/pastor/geestelijke leider/politicus drs.Andre Misiekaba in enkele pagina’s vastleggen voor het nageslacht. Een artikel in een dagblad of op een website verdwijnt na enkele weken uit de geest van de lezer, maar wat vastgelegd is in een boek, zal niet meer uitgewist worden.

De vierde zetel voor G-7 in Nickerie
Meneer Andre Misiekaba is niet te spreken over mijn uitspraak dat de Samenwerkende Partijen (waarschijnlijk de naam G-7) op weg is naar de vierde zetel in Nickerie. Meneer Misiekaba moet zaken niet verdraaien dat ik gezegd zou hebben dat de VHP 4 zetels gaat behalen in Nickerie. Ik benadruk nogmaals dat het gaat om de samenwerkende partijen die op weg zijn naar de vierde zetel in Nickerie (in 2000 had het NF in Nickerie vier zetels behaald, de gekozen leden waren: K.Matai, L.Mahawatkhan, R.Mahabier en C.Ferreira). Alle VHP-ers die vanaf 1987 in Nickerie gekozen zijn, zijn correct weergegeven door de politicus Misiekaba. Ik wil de lezers verwijzen naar het boek van meneer Hardeo Ramadhin (De Dynamiek in de Politiek deel 1, bladzijde 133 en 134). Op bladzijde 133 en 134 kunt u alle namen en voornamen van gekozen volksvertegenwoordigers van de VHP in Nickerie vinden over de periode 1949 tot 2010. Op bladzijde 157 en 158 van hetzelfde boek kunt U ook de politieke sterkte van de NPD over de verkiezingen van 1996, 2000, 2005 en 2010 vinden.

Wat schrijft Theo Para over Andre Misiekaba over de amnestiewet?
 Ik dit artikel wil ik slechts enkele zinnen uit een artikel van de medicus/wetenschapper Theo Para citeren wat hij over de moraalridder/de geestelijke leider/de politicus drs. Andre Misiekaba geschreven heeft over de decembermoorden. Theo Para Schrijft: “In een ingezonden artikel (Starnieuws) ter verdediging van de zelfamnestiewet van 2012 en de inmenging in de onafhankelijke rechtsgang (8 december strafproces) door het kamp van de president-hoofdverdachte, heeft NDP-parlementslid André Misiekaba beweerd dat de decembermoorden –in zijn verhullende jargon ‘decembergebeurtenissen’ geheten - geen misdrijven tegen de menselijkheid waren. Als argument voert hij aan dat de Krijgsraad ‘ten overvloede’ aan de ‘gemachtigden van de nabestaanden’ zou hebben medegedeeld dat de decembermoorden ‘niet voldoen aan de omschrijving van misdrijven tegen de menselijkheid’.

In een echte rechtsstaat zou een beslissing van de rechter een argument kunnen zijn, omdat er vanuit gegaan kan worden dat aan de jurisprudentie motivatie ten grondslag ligt. In Suriname heerst sinds de zelfamnestiewet formeel een dadersregime dat de rechterlijke macht intimideert en met wetgeving ad-hominum frustreert. Dat de Krijgsraad zonder een poging tot motivatie heeft besloten dat de decembermoorden niet voldoen aan de omschrijving misdrijven tegen de menselijkheid, moet in dat licht worden gezien. Misiekaba baseert zich met het aanvoeren van die beslissing van de Krijgsraad als argument inhoudelijk nergens op, er bestaat immers geen rechterlijke motivatie. Hij hanteert lege logica”. Ik hoef verder geen tekst en uitleg te geven.

Hoe serieus neem ik de politicus Andre Misiekaba?
In de afgelopen 66 jaren hebben wij op het politieke vlak veel meegemaakt. Het is niet mijn bedoeling in een artikel de politieke geschiedenis van Suriname neer te pennen. De ruimt leent zich daar niet voor. Ik wil slechts in herinnering brengen en de kiezers tot nadenken zetten:

1. In de periode 1996-2000  had meneer drs. Jules Wijdenbosch zijn eigen politieke partij (DNP) opgericht. Zijn politieke vriend, bondgenoot, de huidige president, heeft hem (Wijdenbosch) voor een verrader uitgemaakt. Waar zit meneer Wijdenbosch nu en wat zegt meneer drs. Andre Misiekaba nu over deze meneer?
2. De minister van Natuurlijke Hulpbronnen (1996-2000 ) de heer drs. Errol Alibux, zou over het Plein gesleept worden door zijn toenmalige politieke vriend/bondgenoot, de huidige president. Waar zit meneer Alibux nu en wat zegt mijn politieke opponent meneer Andre Misiekaba nu?
3. De minister van TCT (2000-2005) mr. A. Amafo, werd door de politicus Andre Misiekaba in het parlement met de grond gelijk gemaakt. Denk aan de kwestie, viering van de verjaardag van de minister. De pastor/politicus schreeuwde in het parlement: “Soso fufuru e p’sa”. Waar zit mevrouw A. Amafo nu en wat zegt mijn politieke opponent Andre Misiekaba (geen politieke vijand van mij) over Amafo nu?

Meneer Andre Misiekaba moet voortaan over mij niet twijfelen; Ik ben een analist; ik ben een schrijver; ik ben een politicus; ik ben een geograaf; ik ben een docent en ik ben een VHP’er. Elke VHP’er moet een propagandist worden van de Samenwerkende combinatie (G-7). Aan meneer Andre Misiekaba wil ik het volgende Romeinse Citaat meegeven ter afsluiting van dit artikel meegeven: “Vulpes pilum mutat, non mores”. Dit citaat is vertaald: “Een vos verliest zijn haren, maar niet zijn streken”.
Hardeo Ramadhin

 

 


We hebben 180 gasten online

Polls