NoSpang.com

Interview met minister Chandrikapersad Santokhi

Hij is geboren op 3 februari 1959 en is thans Minister van Justitie. Chandrikapersad Santokhi staat bekend als een minister met durf en die door zijn  harde aanpak onrecht weet  te bestrijden. In 1978 begon hij zijn studie bij de Koninklijke Nederlandse Politie Academie in Nederland. Na zijn studie reisde  hij in 1982 weer naar Suriname af waar hij verschillende functies bekleedde bij de Surinaamse politie om vervolgens in 2005 het ambt van Minister van Justitie te van aanvaarden. Lees hier het interview met Minister van Justitie Chandrikapersad Santokhi.

 

Minister, hoe wilt u uw jeugd in Suriname het beste beschrijven?

Plattelandse jeugdjaren in groot gezinsleven met veel studiezin, leergierig, veel familie en vriendencontacten tot mijn 18de jaar; hierna naar Nederland vertrokken, alwaar ik op jonge leeftijd volwassen, zelfstandig, hard en rijp gemaakt ben; heel anders dan Suriname. Reeds op 23 jarige leeftijd was ik politie-inspecteur belast met leidinggeven en verantwoordelijkheden.


Vanwaar uw keus om de politiek in te gaan?

De politiek heeft de keuze op mij gemaakt en ik heb ingestemd, omdat ik zie dat ik middels de politiek vele veranderingen kan aanbrengen ten gunste van land en volk.


Waarom is tot op heden de presidentskandidaat van VHP nog niet bekend?

Omdat wij nog in een parlementsverkiezing zitten en nog geen presidentsverkiezing, en dat wij in regeercombinatie zullen zitten, waarbinnen de presidentskandidaat gedragen zal moeten worden door alle partners en dat het politiek wijs is om de kandidaat met de juiste timing bekend te maken. Dit is mijn persoonlijke mening.


U heeft uw opleiding bij de Politie Academie in Nederland genoten. Heeft u er toen voor gekozen om daarna op korte termijn terug te keren naar Suriname?

Leuke maar harde tijd met internering, strakke discipline; veel groepsdynamica en teambuilding; ontwikkelen van management en leiderschapskwaliteiten en keihard studeren. Vele leuke herinneringen en vrienden overgehouden.

 

U wordt als minister bewonderd als een minister met durf en uw aanpak. Met name het aanpakken van Desi Bouterse. Heeft u eigenlijk nooit de angst gehad wat voor gevolgen dat met zich mee zou kunnen brengen?

Met angst komen wij niet vooruit in het land; zijn strategie is om juist angst in te boezemen bij mensen, waarvan velen het slachtoffer zijn geworden; maar zolang je de rechtsstaat dient en Gods bescherming geniet moet je angst en kwaad bestrijden op basis van het rechtsstaatprincipe. Zijn angststrategie heeft nimmer op mij gewerkt.

 

U wordt in de opiniepeilingen beschouwd als “de man” die Suriname op een hoger plan te brengen en op de kaart te zetten. Waar moet volgens u nog harder aan gewerkt worden?

-         Nation building

-         Verdere versterking van de rechtsstaat en verhogen van de veiligheid

-         ontwikkeling van en investeren in jongeren

-         Gerichte ondernemerschap; economische ontwikkeling

-         Verbetering investeringsklimaat en aantrekken van investeerders

-         Creëren van werkgelegenheid

 

Hoe heeft u uw tijd die u in Nederland heeft doorgebracht ervaren?

Harde maar leuke tijd met veel studie, sport en vriendschap


Wat waren uw beweegredenen om terug te keren naar Suriname?

Om mijn land te helpen opbouwen en te ontwikkelen.


Hoe verschilt volgens u de Surinaamse werkcultuur met die van Nederland?

Nederland heeft een zeer harde en zakelijke werkcultuur, terwijl die in Suriname beïnvloed wordt door persoonlijke contacten


Wat is voor u typisch Surinaams?

Die mofokorantie….


Wat is momenteel uw grootste ergernis in Suriname?

Vuil gooien op straat en milieuvervuiling


Wat was uw grootste ergernis ten tijde van uw verblijf in Nederland?

Weinig familiecontacten op Apeldoorn


Welk advies zou u de mensen willen meegeven die een terugkeer naar Suriname overwegen?

Niet langer wachten; zo snel als mogelijk terug komen en aanpassen aan de Surinaamse standaarden en bijdragen aan de ontwikkeling van het land.


Vindt u dat Suriname onafhankelijk had moeten worden?

ja

 

Heeft u in Nederland ooit met discriminatie te maken gehad?

ja

 

Stel dat u tot president van Suriname zal worden verkozen, welke zaken hebben uw prioriteit om aan te pakken?

- Nation building; milieu; diversifiëren van onderwijs; gericht jongerenbeleid; sport, vooral in de districten; creëren van werkgelegenheid en verder versterken van de rechtsstaat en democratie.


U bent thans ook Vice-President van de "Inter-American Drug Abuse Control Commission (CICAD)" en men wilt u graag benoemen tot President van deze organisatie. Ligt die rol hoger dan als President van Suriname te worden benoemd?

Nee de ene heeft meer nationale verantwoordelijkheid met algemeen karakter, terwijl de andere meer een internationaal verantwoordelijkheid heeft met een specifiek karakter.

Time will tell.

 

Voor wie heeft u een enorme bewondering?

Mijn moeder

 

Heeft u in het leven bereikt wat u voor ogen had?

In denk van wel, maar ik wil nog meer doen voor land en volk

 

Hoe bent u toentertijd met de 'militaire dictatuur' omgegaan?

Rationeel en realiteitgericht; bijdrage leveren aan geleidelijk herstel van de democratie en  rechtstaat vanuit een politiële benadering.

 

Hoe ziet u Suriname in het jaar 2050?

- welvarend; met meerdere stedelijke gebieden; met veel toerisme; investeringen

- een sterk gedecentraliseerd bestuur

- en geïntegreerd in Zuid-Amerika

 

Welke persoonlijke boodschap zou u willen uitdragen?

Probeer niet beter te zijn dan een ander, probeer beter te zijn dan jezelf en wordt elke beter, daar maak je je omgeving ook beter en het land ook beter ….

 

Tenslotte woordassociatie:

Politiek -   hou het netjes en maak er goed gebruik van

Sport -   verbroedert en houdt de mens gezond en creëert talent.

Werk/ Carrière -  hard je best doen

Religie -   geloof in de schepper en laat je door Hem leiden in alles wat je doet

Vrouwen – beschermen en lief hebben, maar tegelijkertijd oppassen voor hun.

Bouterse -   doodnormale burger die zich dient te onderwerpen aan wet en recht

Ouders -   respecteren

Geld -   sparen voor later

Vriendschap -   koesteren

Nederland -   goede samenwerkingsrelatie behouden

Suriname -   waar je thuis hoort

NoSpang.com – de trendsetter voor een roddelvrije site

 

© NoSpang.com

 

 


We hebben 204 gasten online

Polls